UREDBA VLADE O PONUDI VAŽENJA KUPLJENIH ULAZNICA ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE

UREDBA o ponudi važenja kupljenih ulaznica za kulturno-umetničke manifestacije koje su otkazane usled pandemije zarazne bolesti COVID-19

“Službeni glasnik RS”, broj 106 od 7. avgusta 2020.

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i uslovi pod kojima se može ponuditi odgovarajuća zamena, odnosno nadoknada za kupljenu neiskorišćenu ulaznicu za koncert, festival, priredbu ili drugu kulturno-umetničku manifestaciju koja je otkazana usled pandemije zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: manifestacija).

Član 2.

Organizator manifestacije može kupcu ulaznice koja nije iskorišćena (u daljem tekstu: kupac) ponuditi da kupljenu neiskorišćenu ulaznicu iskoristi prilikom narednog održavanja manifestacije.

Organizator manifestacije može ponuditi kupcu da neiskorišćenu kupljenu ulaznicu iskoristi i za neku drugu manifestaciju koja će se održati u njegovoj organizaciji, a za koju cena ulaznice nije niža od cene kupljene neiskorišćene ulaznice.

Ako kupac prihvati ponudu iz stava 2. ovog člana, organizator manifestacije je dužan da mu izda zamensku ulaznicu.

Član 3.

Ponudu iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe organizator manifestacije daje za kupljene neiskorišćene ulaznice bez obzira da li su kupljene kod organizatora manifestacije ili kod posrednika.

Ponudu iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe organizator manifestacije ili posrednik kod koga je neiskorišćena ulaznica kupljena objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji ili putem društvenih mreža ili sredstava javnog informisanja.

Član 4.

Neiskorišćenu kupljenu ulaznicu u skladu sa ponudom iz člana 2. ove uredbe kupac može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana objavljivanja ponude, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ako se kupac odluči za povraćaj iznosa koji je platio za neiskorišćenu ulaznicu, organizator manifestacije je dužan da izvrši povraćaj plaćenih sredstava u roku od 14 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Pravni Informacioni Sistem