Menu Close

Opšti uslovi pristupanja udruženju UPTAS

Neophodna je solidarnost i međusobna podrška cele struke, kako bismo sačuvali svoj posao, ali i poverenje čitavog tržišta. Budući da smo struka koja se bavi organizacijom i realizacijom događaja i prodajom ulaznica za sve događaje, za nas, iako potpuno razumljiva, zabrana javnih okupljanja kao prva uvedena mera za sprečavanje širenja pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, znači takođe potpunu zabranu rada i privređivanja, bez ikakvih naznaka kada bi se isto moglo ponovno uspostaviti. Prema svim podacima prikupljenim od strane potpisnika ovog Apela radi se o pravnim subjektima koja zapošljavaju na hiljade i hiljade radnika.

Bez ikakve namere da ignorišemo težinu posledica sa kojima se suočavaju i druge privredne grane, mi smo jedan od retkih sektora kojima je poslovanje preko noći u potpunosti prekinuto. Takođe, naše eventualno poslovanje i privređivanje ne može biti povezano samo sa prestankom zabrane masovnih okupljanja, jer mi nećemo biti u mogućnosti da poslujemo dok god postoji nekakva opasnost od širenja virusa na našim događajima.

Dakle, ne samo da je naša struka pogođena prva i u potpunom obimu, nego je posebno zabrinjavajuće da će upravo našoj privrednoj grani i najduže trajati povratak u uobičajeni operativni tok. S tim u vezi, potrebno je da zajedno nastupimo kao udruženje kako bi Vlada Republike Srbije, kao i svi nadležni organi uvideli koliko je egzistencija ove privredne grane alarmantno ugrožena.

Ukoliko želite da postanete član udruženja, potrebno je da popunite pristupnicu koja će Vam stići na mejl adresu.

Cena učlanjenja u udruženje iznosi 100 eura na godišnjem nivou za sve one firme kojima je primarna delatnost organizacija događaja i/ili prodaja karata za iste. Pozivamo i ostale firme, ali individualce koji posluju u okviru ovog sektora, da postanu prijatelji udruženja i budu u toku sa svim daljim aktivnostima. Na ovu kategoriju se ne odnosi plaćanje navedene članarine.

Iako je početak pandemije bio okidač da se osnuje UPTAS udruženje, kratkoročni ciljevi za prevazilaženje posledica krize izazvane pandemijom neće biti jedini i krajnji cilj udruženja, već će ono nastojati da i nakon ovog perioda, paralelno poboljša sveobuhvatne uslove poslovanja za sve svoje članove.

*Nakon što popunite elektronsku kontakt formu na sajtu uptas.rs. Vaši podaci biće korišćeni samo u svrhu kreiranja pristupnice udruženju. Ako dođe do problema pri popunjavanju Vašeg naloga, mi ćemo Vas kontaktirati. Zadržava se pravo otkrivanja Vaših ličnih podataka ako to zahteva zakon u slušaju da je obelodanjivanje neophodno za zaštitu naših prava i/ili za postupanje u skladu sa sudskom istragom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom.

Ažurirano dana: 24.07.2020.